Kossorna på gården

Här på Lilla Väsby bedriver vi en småskalig nötköttsproduktion och alla våra djur ligger oss mycket varmt om hjärtat!
Vår grundtanke är att djuren skall födas upp under naturliga förhållanden och att de alla får leva ett riktigt BRA ko-liv,

oavsett om de är tänkta som liv eller slaktdjur.

Vi vill ha trevliga djur med så lätta kalvningar som möjligt, både för djurens och vår egen skull.

Vi har inte koncentrerat oss på nån speciell ras, utan har blandade köttraser i vår besättning. De består till största delen av Hereford. Men vi har även en blandningar av Charolais, Simental, Angus, Limousine och en liten % mjölkras på våra moderdjur.

Vår flock består i nuläget av herefordtjuren Hubbe och hans 30 kor med kalvar.

Under vintern bor våra kor i en lösdrift med djupströbädd som är fylld med halm, men de har även tillgång till en rastfålla utomhus, där de får vistas så mycket som de själva vill. Vi utfodrar dem med ensilage, som är skördat här hemma på gården.

Våra kalvar föds i början av året. Först får de gå med sin mamma i en så kallad kalvbox något dygn, innan de får börja skutta runt och leka med de övriga kalvarna.

I början av maj är det betessläpp, då får de komma ut i de stora hagarna på grönbete. Genom dessa beten hjälper de till att gynna och bevara den biologiska mångfalden och ser till vi får behålla vårt öppna vackra landskap.

Här i hagarna tillbringar de hela sommaren och tiden ända fram till senhösten när gräset börjar ta slut. Då stallas korna in och de kalvarna som kommit upp i rätt vikt går till slakt.

Presentation av några av våra kor och kvigor

Lilla Väsbys Stella 326 Hereford/Charolais-blandning
Estelle 40 från Linde Limousine/Angus-blandning
Asta 104 från Grythem Hereford-blandning
Lilla Väsbys Rosa 235 Hereford/Charolais-blandning
Olga 54 från Grythem Herefordblandning
Astrid 88 från Grythem Hereford-blandning
Aurora 110 från Grythem Hereford/Charolais-blandning
Lilla Väsbys Hedvig 316 Hereford/Charolais-blandning
Olivia 122 från Grythem Herefordblandning
Agnes 95 från Grythem Hereford-blandning
Alvina 92 från Grythem Hereford-blandning
Lilla Väsbys Hedda 317 Hereford/Charolais-blandning
Lilla Väsbys Söta Rosinda 323 Hereford/Charolais-blandning
Alice 102 från Grythem Hereford-blandning
Filippa 612 från Stckerud Simental
Freja 617 från Stckerud Simental/Charolais-blandning
Frida 615 från Stckerud. Simental